# خدا

بپا زمینی نشی یا !!!!!

به نام یزدان پاک و درود بر شما   یه کارمتفاوت غیر حماسی (اسماَ ترانه) :                                              بدون شرح:                                                           تاریخ تولد: 3 سال قبل ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 75 بازدید