# ایران

وای بر سرزمینی که در آن دوچرخه سواری زنان سبب تحریک مردان شمرده می شود

        به نام یزدان پاک وبه نام نامی ایران زمین...        درود...     فک می کنم در جریان باشید که از چندین ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 35 بازدید