گردآفرید قصه ها مرضیه ی ترانه ام...

دلنوشته های پیر زندگی

وای بر سرزمینی که در آن دوچرخه سواری زنان سبب تحریک مردان شمرده می شود

        به نام یزدان پاک وبه نام نامی ایران زمین...        درود...     فک می کنم در جریان باشید که از چندین ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 35 بازدید
تیر 94
1 پست
بهمن 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
فردوسی
2 پست
ایران
7 پست
بانوان
1 پست
شاهنامه
2 پست
آرش
1 پست
گردآفرید
3 پست
خدا
1 پست
آفرینش
1 پست